Köpvillkor

  1. Allmänt

Allmänna villkor gäller när du som kund köper produkter från SnusProffsen.se. I samband med att kunden gör ett köp via SnusProffsen.se godtar kunden villkoren.

Genom att acceptera SnusProffsen.ses användarvillkor bekräftar kunden att han eller hon har fyllt 18 år och är auktoriserad och har full laglig rätt att ingå avtal med en annan part. Personer under 18 år får inte köpa på SnusProffsen.se. Beställningar gjorda i annan persons namn (namnförfalskning) eller på annat sätt gör så att SnusProffsen ådrar sig ekonomisk skada, kommer att polisanmälas. Varje gjord beställning och varje kund är också manuellt granskad för att nå maximal säkerhet, eftersom tobak är en vuxenprodukt. Vid misstanke om oegentligheter eller missbruk av våra tjänster förbehåller SnusProffsen sig rätten att neka eller ändra kundens order. SnusProffsen tillåter inte beställningar eller inköp på webbplatsen från personer från EU-länder där snus är olagligt.

SnusProffsen strävar efter att hålla innehållet på hemsidan så noggrant som möjligt och förbehåller sig rätten att avsluta försäljning samt avhåller sig från ansvar för eventuella bild- och skrivfel på webbplatsen, till exempel produktbeskrivning, innehållsförteckning, felaktiga priser och /eller felaktig information om en produkt i lager. SnusProffsen har rätt att korrigera eventuella fel genom att ändra eller uppdatera informationen när som helst. SnusProffsen ansvarar inte för information, inklusive bilder på webbplatsen, som kommer från tredje part.

Innehållet på webbplatsen ägs av SnusProffsen.se eller dess licensgivare och får inte kopieras.

För länder utanför Sverige: * De lägsta ålderskraven för tobaksbruk på din plats kan variera, var god kontakta din lokala myndighet.

  1. Kunduppgifter

Kunden måste skapa ett användarkonto eller så skapas användarkontot automatiskt för kunden när kunden fullbordar sitt köp på SnusProffsen.se. När kunden registrerar sitt användarkonto med sin information, alternativt när köpet är fullbordat, kommer kunden att bli uppmanad att lämna vissa personliga uppgifter. Kunden bekräftar därigenom att informationen från kunden är korrekt och fullständig och kunden är därmed ansvarig för felaktigt angiven information. Det är kundens ansvar att bekräfta att ingen annan än kunden får använda kundens inloggningsinformation. Det är även kundens skyldighet att omedelbart anmäla till SnusProffsen om kunden misstänker att en obehörig har erhållit tillgång till kundens användarkonto. Om kunden inte gör en sådan anmälan ansvarar den för alla inköp som görs med dessa inloggningsinformationer. Om SnusProffsen misstänker att kunden missbrukar sitt användarkonto eller inloggningsinformation eller på annat sätt bryter mot villkoren, har SnusProffsen rätt att stänga av kunden. SnusProffsen förbehåller sig rätten att förmedla kundens inloggningsinformation till myndigheter, om det behövs, till exempel till polismyndigheter.

  1. Pris och betalningsmetoder

Alla inköp på hemsidan är i svenska kronor (SEK). Priserna inkluderar moms om inget annat anges. Priserna inkluderar inte fraktkostnader, faktura betalning etc. som anges separat vid kassan. Slutpriset bekräftas av SnusProffsen när den slutliga bekräftelsen skickas till kunden. I händelse av en ändring av skatt eller momsförhållanden eller andra omständigheter, som SnusProffsen inte ansvarar för, har SnusProffsen rätt att justera priset fram till dagen före leverans. Kunden kan bara betala via de betalningsmetoder som anges på hemsidan, inklusive fakturahantering, debetkort, betalkort, Swish-betalning och direktbetalning. Alla typer av betalningsmetoder görs via SnusProffsens partner XXX. Genom att lämna information vid kassan accepterar kunden även våra betalningsservicepartners villkor. Vid fakturabetalning gäller alltid minst 14 dagars betalningstid (se fullständiga villkor för XXX). SnusProffsen förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla former av betalning samt att ändra den betalningsmetod som kunden valt om den av någon anledning inte fungerar vid tiden för köpet eller att kunden inte är godkänd för den valda betalningsmetoden.

  1. Köp

Vid beställning ingås inköpsavtalet först när SnusProffsen.se har bekräftat beställningen genom att skicka en orderbekräftelse. En orderbekräftelse skickas senast 24 timmar efter det att ordern har bekräftats av oss. Om leveranstiden ändras i beställningen kommer kunden att bli underrättad så snart som möjligt. Du har alltid rätt att avbryta köpet utan kostnad tills varan har skickats. SnusProffsen har ägande över varan och rätt att dra tillbaka alla produkter tills full betalning har mottagits från kunden.

  1. Leverans och Frakt

Leverans av produkter sker till den adress som kunden anger om inget annat anges. Normal leveranstid är 1-3 arbetsdagar från bekräftad order. Beställning före kl. 15:00 (vardag) skickas vanligen samma dag, annars skickas ordern följande dag. Snusdirekt har olika leveransalternativ och kunden väljer själv vilket fraktföretag SnusProffsen kommer att använda för den aktuella ordern. Om någon av de beställda varorna har betydligt längre leveranstid än andra varor, förbehåller SnusProffsen sig rätten att dela upp beställningen. Kunden debiteras inte några extra avgifter för efterföljande leveranser. Skulle SnusProffsen av någon anledning inte kunna leverera kundens order före det utlovade leveransdatumet, informeras kunden via e-post eller telefon. Kunden kan då avbryta köpet genom att kontakta kundservice på info@SnusProffsen.se. Om kunden redan har betalat för varan kommer beloppet att returneras till det konto som debiteras vid tidpunkten för köpet. Annan ersättning än återbetalning ges inte vid leveransförseningar. SnusProffsen.se ansvarar för transport till dig, som beställer varorna. Du och transportören är ansvarig för ett eventuellt återsändande av varan till oss.

  1. Ångerrätt och Reklamation

Du måste alltid hämta ditt paket innan du returnerar, om du inte gör det kommer du att debiteras. Kunden har rätt att återlämna eller returnera sin order inom 14 dagar från den dag då kunden mottog varan.

Ångerrätten är giltig under förutsättning att produkten är i ett väsentligt oförändrat skick och att ingen försegling eller förpackning har brutits. Ett brutet paket är till exempel ett paket med fem eller tio snusdosor där det förseglade plasthöljet är trasigt eller avlägsnat. Vid kundens nyttjande av ångerrätten har kunden rätt till returavgift och ansvarar även för varans skick efter att kunden har mottagit varan och returleveransen. Produkten måste returneras inom 14 dagar från kundens meddelande till SnusProffsen att kunden önskar utöva sin ångerrätt. Om kunden vill utnyttja sin ångerrätt ska kunden kontakta SnusProffsen via e-post på info@SnusProffsen.se.

Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt, vänligen kontakta oss via e-post för ytterligare instruktioner. Vänligen meddela oss via e-post eller telefon innan du skickar något och ta med faktura /kvitto. Kom ihåg att du är ansvarig för leveransen tillbaka till oss. I händelse av tvist följer vi alltid rekommendationerna från Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

FÖR KUND UTANFÖR SVERIGE:

På grund av att tobak är en färsk produkt kan vi tyvärr inte acceptera en returleverans av produkten. Om det finns ett problem med din mottagna order eller om du har fått några felaktiga artiklar, var vänlig kontakta vår kundsupportgrupp så snart som möjligt för hjälp. Se till att produkten(-erna), förpackningen och fraktdokumenten är intakta under den perioden. Observera att du måste anmäla eventuella problem med en order inom 14 dagar från inköpsdatumet.

  1. Osorterad leverans

För leverans(-er) som inte hämtats ut och paketet återgår till SnusProffsen.se debiteras kunden en avgift på 299 SEK för att täcka våra transport- och administrationskostnader. Betalningsvillkoret är 10 dagar netto och vid försenad betalning kommer en förseningsavgift att påföras med 50 SEK. Fakturering sker i samarbete med ”Collector”. SnusProffsen har gett Svea Ekonomi möjlighet att hantera sina kunders betalningar och inkassotjänster.

  1. Ändringar i villkoren

SnusProffsen förbehåller sig rätten att göra ändringar i villkoren när som helst och utan kundens förhandsgodkännande. En sådan förändring publiceras på webbplatsen. Kundens förväntas förstå och ge sitt godkännande av villkoren genom ett nytt köp eller vid besök på webbplatsen.

  1. Tvist

SnusProffsen.ses mål är att få en så hög kundnöjdhet som möjligt. Om parterna inte är överens och en tvist uppstår, kommer SnusProffsen att följa beslut från ARN. Tvister beträffande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor skall ske i enlighet med svensk lag och beslutas av ARN eller av en domstol, med Malmö tingsrätt som första instans.