Är snus farligt?

Finns det några studier som pekar på samband mellan cancer och snus? Och vilka negativa effekter kan kroppen få av snusande?

Vi reder ut vanliga frågor och funderingar kring snusande och sambandet med olika sjukdomar. Vi svarar helt enkelt på frågan ”Hur farligt är snus?”.

Läs Mer

Snus & Cancer

Kopplingen mellan snus och cancer har varit uppe för diskussion i många år. Enligt Cancerfonden finns det studier som visar på samband mellan hjärt- och kärlsjukdomar och snusande men med kopplingen cancer och snus gäller följande:

  • Forskningen på sambandet mellan cancer och snus är inte entydig
  • Det finns studier som pekar på en koppling mellan snus och vissa cancerformer
  • Det finns studier som pekar på att det saknas koppling mellan snus och cancer

Bukspottskörtelcancer & Snus

En studie som togs fram på Karolinska Institutet 2017 kom fram till att snus inte ökar risken för att få cancer i bukspottskörteln. Tidigare har bland annat Folkhälsomyndigheten varnat för detta. Studien från Karolinska följde 400 000 män under en längre tid och tittade på olika dödsorsaker. Studien inkluderar data från en tidigare studie från Sverige där ett samband påvisades mellan bukspottkörtelcancer och snusning – men det sambandet försvann när en längre uppföljning gjordes. Vill du läsa hela rapporten? Läs studien i helhet här.

Snus & Diabetes

Snusare löper lika stor risk som rökare att drabbas av typ 2-diabetes, det slog en svensk originalstudie som kom ut vid 2017 fast. Snusar du en dosa per dag (eller mer) ökar risken för typ 2 diabetes med 70 procent. Siffran vid lägre konsumtion (5–6 dosor/vecka) visar på en 40-procentig riskökning för diabetes.

Skulle du sluta snusa har du ingen ökad risk för diabetes - du kan alltså minska risken genom att helt avstå från tobak. Hela studien finns att läsa här.

Läs mer!