Därför ska du sluta snusa som gravid

Det är vanligt att personer som är, eller planerar att bli, gravida undrar hur det står till med snus vid amning och om riktlinjerna för att snusa när man är gravid.

Läs Mer

Då det är många olika råd och rön som rör snus under graviditeten, kommer vi på denna sida ge dig en helhetsbild över ämnet.

Sluta snusa – Gravid. Här är skälen:

Fostret påverkas av tobakens ämnen

Nikotin bidrar till sämre blodcirkulation i livmodern och moderkakan. Följden blir att fostret får mindre näring och syre vilket kan leda till att fostret blir tillväxthämmat. Det innebär att fostret växer och väger mindre än det borde vid födseln.

Fostrets hjärtfrekvens kan påverkas

En studie från Karolinska Universitetssjukhuset visar på att snusning under graviditeten kan påverka fostrets hjärtfrekvens, vilket i sin tur kan leda till plötslig spädbarnsdöd. Läs mer i artikeln som tar upp snusets påverkan på fostrets hjärtfrekvens.

Fostret kan få högre blodtryck under uppväxten

Studien från Karolinska visar också att nikotinexponering under fosterlivet kan leda till högre blodtryck under uppväxten.

Risk för ytterligare komplikationer

Det finns inte många studier gjorda på just snus och graviditet. Däremot har 1177 satt ihop en sammanställning på vad som händer om du röker när du är gravid. Då både cigaretter och snus innehåller nikotin är det möjligt, men i samtliga komplikationer inte helt klarlagt, att det rör sig om liknande komplikationer för snusning som för rökning:

  • Förlossningen kan starta för tidigt
  • Moderkakan kan lossna för tidigt
  • Ökad risk för missfall
  • Ökad risk för plötslig spädbarnsdöd

Snus och amning

Bröstmjölk ska innehålla all den näring som barnet behöver. Om du använder tobak under tiden du ammar överförs nikotin och andra gifter till barnet, vilket kan leda till försämrad blodcirkulation hos fostret. Snus och andra former av nikotinersättning ger samma nikotinkoncentration i bröstmjölken som rökning.

Barn som vant sig vid nikotin via bröstmjölken kan få ett nikotinberoende och lida av abstinensbesvär. För mer råd kring amning, kolla in sammanställningen från 1177 om råd kring rökning, snusning och alkohol under amningen.

Nikotinfritt snus - Gravid

Nikotinfritt snus är vanligt förekommande bland gravida. Det är viktigt att tänka på att grundligt gå igenom snusets andra beståndsdelar.

Vissa nikotinfria snussorter innehåller ginseng vilket du ska undvika när du är gravid. Ämnet kan påverka östrogennivåerna i kroppen och är på Livsmedelsverkets lista över ämnen du ska undvika under graviditeten.

Snusa i början av graviditet

Det är ingen hemlighet att tobak innehåller skadliga ämnen. Många personer som är gravida upplever att de får den där ”nödvändiga knuffen” till att sluta när motivationen är att barnet ska må så bra som möjligt. Många upplever också att de blir illamående av tobaken under graviditeten. Så fort du slutar med tobak minskar riskerna för fostret.

Har du snusat under graviditeten (om du exempelvis inte vetat om att du varit gravid) ska du inte känna skuld och skam utan tänka framåt. Du kan endast påverka framtiden – och se till att fostret inte utsätts för mer tobak framöver. Behöver du hjälp med att sluta – hör av dig till 1177 eller Sluta-Röka-Linjen. Båda alternativ är kostnadsfria.

Läs mer!